Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01287
17-08-1964
Samenvatting
Betreft concept-nota van Buitenlandse Zaken t.b.v. de Tweede Kamer inzake versterking parlementaire controle in de Europese Gemeenschappen.
Ringnalda meent dat de nota, die Luns naar de Tweede Kamer wil sturen, van een zeer beperkte strekking is en dat de Kamer binnen afzienbare tijd zal vragen om een meer fundamentele uiteenzetting van het regeringsstandpunt op de langere termijn.
Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met doorzending van de nota, maar de titel aan te passen. Voorts aan te sturen tot het opstellen van een nota over de problematiek op de langere termijn.
Zie ook