Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01288
12-12-1959
Actoren
Nota
Samenvatting
Korte samenvatting bespreking Nederlandse regering met Mansholt, Sassen en Spierenburg.
Mansholt stelde dat de samenwerking van de zes het Atlantisch Verbond nimmer mag ondermijnen. De weg van de zes naar de zeven (EVA) moet wel open gehouden maar niet opengebroken worden. De situatie is niet geschikt voor een geforceerde benadering. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid is een testcase voor de Gemeenschap. De gemeenschappelijke landbouwmarkt moet in 6 ipv 12 jaar bereikt worden.
Spierenburg meende dat de gemeenschap uiteindelijk moet uitgroeien van een economische tot een politieke. Frankrijk wil daarin wel overheersen. Laat men voorzichtig zijn in politiek opzicht iets te beginnen zonder Engeland.
Algemene conclusies.
- Laten de zes Engeland en de VS tot tariefconcessies dwingen in ruil voor verlaging van het gemeenschappelijk buitentarief, resp. in bepaalde sectoren.
- Laten de ze zo snel mogelijk een geschikt institutioneel kader voor beraad met Engeland vinden.
- Politieke consultaties tussen de zes kunnen nut hebben, wij moeten er niet buiten blijven, maar ook niet institutionaliseren.
- Laat het Conseil zich niet vertillen aan zaken die buiten het Verdrag liggen.
- Gestreefd zal worden het beraad driemaandelijks te houden.