Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01289
25-09-1963
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Het gebruik van de Nederlandse taal in de Europese Gemeenschappen.
In verordening no. 1 van 15-4-1958 is vastgelegd dat er vier officiƫle werktalen zijn. In de praktijk blijkt dat niet in alle gevallen te handhaven zijn en dat werkdocumenten vooral in het Frans en Duits verspreid worden.
Uitgangspunt dient te zijn dat het taalregime de behartiging van de Nederlandse belangen en het uitdragen van Nederlandse standpunten niet mag belemmeren. Ook dient te worden toegezien dat het Nederlands een gelijkwaardige plaats blijft innemen naast de drie andere officiƫle talen. De Europese integratie dient niet tot gevolg te hebben dat het Nederlands in de verdrukking komt.