Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01294
27-04-1963
Actoren
Brief en aantekening
Samenvatting
Persconferentie van Linthorst Homan op het Nederlands Informatiebureau der Europese Gemeenschappen te Den Haag op 27 april 1963.
Hierin gaat Homan in op een aantal uiteenlopende onderwerpen, nl. Het karakter van het executieve ambt in de Europese Gemeenschappen, zijn politieke opvattingen (federalisme), de huidige Europese malaise (optreden De Gaulle en afbreken Britse toetredingsonderhandelingen), het karakter en positie van de EGKS en de gemeenschappelijke markt voor kolen en staal.