Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01304
27-01-1965
Actoren
Brief
Samenvatting
Communautair systeem van staatssteun t.b.v. de kolenmijnbouw.
De moeilijkheden in de mijnbouw in de EGKS hebben zich zo toegespitst, dat zonder staatsteun een chaotische toestand zou ontstaan. Dit heeft ertoe geleid dat enkele landen zijn overgegaan tot het verlenen van hulp. Andriessen meent dat dit in strijd is met het verdrag. De Hoge Autoriteit, die deze opvatting deelt, heeft echter besloten akkoord te gaan met een communautair systeem. Nederland gaat hierin mee. Tijdens overleg in Luxemburg is gebleken dat er vrij vergaande overeenstemming bestaat over de mogelijkheid van staatshulp ter afdekking van het demografisch exedent.
Nederland meent dat over de handhaving van de kolenproductie slechts kan worden gesproken in het kader van een gemeenschappelijke energiepolitiek. Andriessen meent dat er slechts sprake van hulp bij het afzetten van kolen kan zijn, wanneer de landen zich vooraf hebben vastgelegd op een programma van rationalisatie, m.a.w. de sluiting van mijnen. Dit zou neerkomen op temporisering van het negatieve rationalisatieproces.