Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Communautair systeem van staatshulp aan de mijnindustrie.
Op 28 januari vond de laatste vergadering plaats van de Speciale Energie Commissie te Luxemburg. Het ontwerp-besluit is het resultaat van moeizaam onderhandelen. Dit besluit betekent dat de Hoge Autoriteit de mogelijkheid krijgt paal en perk te stellen aan de subsidieverlening. Ook is het gelukt de Franse delegatie te bewegen een communautaire procedure te aanvaarden. De resultaten voor de Nederlandse delegatie zijn: a) alle vormen van subsidieverlening moeten voortaan zonder uitzondering een de Hoge Autoriteit worden meegedeeld, b) iedere lidstaat aanvaardt dat de HA een volledige bevoegdheid verkrijgt tot het verbinden van voorwaaren, het controleren en intrekken, c) het gaat om een tijdelijk systeem (tot 31-12-1967),, d) iedere subsidie is onderhevig aan goedkeuring van de HA en in bepaalde gevallen consultatie van de Raad.
De minister wordt geadviseerd het besluit in het Kabinet te verdedigen. Verwerping zou ongungstige politieke repercussies hebben. Voorts zou dit de positie van de HA opnieuw ernstig aantasten. Het is gewenst om dit aan de vooravond van het fusiegesprek te vermijden. Mislukking zou ook de mogelijkheid van hervatting van het gesprek over een gemeenschappelijke energiepolitiek uitsluiten.