Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01312
2-2-1959
Actoren
Verslag
Samenvatting
Besprekingen tussen delegaties der Beneluxlanden en de heer Rey c.s. (31/1) i.v.m.het komend rapport der Europese Commissie over Europese Economische Associatie.
De bespreking werd voorafgegaan door een Benelux-gesprek op 30/1. Hierin werd de voorstellen van de Europese Commissie als onvoldoende beoordeeld. De Belgen steunden het Nederlandse voorstel voor een uitnodiging van de OEES-partners voor een lidmaatschap van de EEG, maar Luxemburg hechtte vooral aan politieke waarde van een binding van Duitsland aan W-Europa. Naarmate het gesprek vorderde kregen de Belgen meer waardering voor de politieke gedachte van het Nederlandse plan om zowel de EEG-partners als de voornaamste OEES-partners te confronteren met een duidelijke keuzen tussen verwijding van de EEG of handhaving van de uit de EEG voortkomende 'discriminatie'.
Zie ook