Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01316
10-11-1959
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Nota inzake een versnelde uitvoering van het EEG-verdrag.
Minister Wigny (Belgiƫ) stelt voor dat de lidstaten reeds nu besluiten geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot verlenging van de eerste etappe. Voorts stelt hij voor de tweede en derde etappe te verkorten van 4 tot 2 jaar. Hierdoor zou de overgangsperiode niet in 1970 maar in 1966 eindigen.
Op het eerste gezicht is versnelling voor Nederland niet onaantrekkelijk, vanwege de economische voordelen voor het bedrijfsleven en de versterking van de binding van de lidstaten en de Gemeenschap. Bij nadere beschouwing rijzen er echter verschillende problemen. Een ervan is dat de samenhang tussen de sectoren die een gelijktijdigheid vereisen. Voorgesteld wordt dat Nederland geen principiƫle uitspraak zal doen, maar het standpunt inneemt, dat dit probleem eerst uitvoerig tussen de regeringen tezamen met de Commissie moet worden bestudeerd.
Zie ook