Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01321
11-04-1960
Actoren
Nota
Samenvatting
Versnellingsvoorstellen EEG.
Op 10 maart heeft Luns in Brussel gesteld dat Nederland voorstander is van verlaging van het buitentarief met 20%, maar dat deze nog teveel in de lucht hangt en dat de voorstellen positief moeten zijn t.a.v. de verruiming van het handelsverkeer in de landouwsector, en ook t.a.v de beperking van monopolies en subsidies. In zijn nota van 16/3 heeft Luns zijn positieve houding bevestigd, maar wel een aantal desiderata gesteld. Uit de ministerraadsnotulen blijkt niet wat er nu precies is ondernomen om het Nederlandse standpunt in een concrete vorm te gieten en om steun te verkrijgen bij de Europese Commissie en de EEG-partners.
De volgende punten vereisen nog behandeling in de ministerraad: 1) buitentarief en reacties van de zeven, 2) landbouw, 3) monopolies en subsidies, 4) effect op prijsniveau.