Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
SER-advies inzake een versnelling van de totstandkoming van de gemeenschappelijke markt.
De Commissie Internationale Sociale Aangelegenheden (ISEA) meent dat de voorstellen van de in eerste aanleg een accentuering van het verschil in behandeling van het handelsverkeer van de EEG- met de EFTA-landen inhoudt. Daar ISEA het tot een vergelijk komen van beide landengroepen nog steeds van groot belang acht, acht zij het gewenst, dat gepoogd wordt het thans opnieuw geopende overleg in de commissie van 20 landen plus de EEG tot resultaat te doen leiden voordat de versnelling wordt geƫffectueerd. Over de ingangsdatum van de versnelling is de commissie ISEA verdeeld.
Voorts meent de commissie dat er geen bezwaar is om op korte termijn met de afbraak van onderlinge handelsbelemmeringen te beginnen. Daarbij dient de afbraak reƫel in alle sectoren plaats te vinden, dus ook bij agrarische producten.