Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag van de bespreking tussen enige Nederlandse ministers en leden van de Europese Commissie in de kamer van de minister van Economische Zaken.
Hallstein verklaart naar Nederland te zijn gekomen om de laatste grote problemen bij de verwezenlijking uit de weg te ruimen. Het doel is om op 10 mei een onvoorwaardelijke beslissing over de versnelling te nemen. Het is de Commissie bekend dat voor Nederland het landbouwvraagstuk van groot belang is. De Commissie zou wel meer over landbouw willen zeggen, maar dat is in Bonn onverkoopbaar. Hallstein stelt voor om hierover een tripartite gesprek EC-NL-DE te organiseren. Behalve de landbouw komt ook de relatie tussen de zes en zeven (EFTA) aan de orde.