Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01334
28-7-1961
Actoren
memorandum en brief
Samenvatting
Luns ontving de Britse ambassadeur die hem een brief van de Britse minister-president MacMillan overhandigde en mededeelde dat de Britse regering op 31 juli bekend zal maken aansluiting te zoeken bij de EEG. Deze mededeling dient geheim te blijven tot 31 juli en voorts zou de Britse regering het op prijs stellen als Luns zich op de WEU-bijeenkomst op 1 augustus positief over het verzoek zou uitlaten. Luns zegde dit toe.

Bijgevoegd kopie brief MacMillan.