Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01342
6-11-1961
Samenvatting
Verslag vergadering Coördinatie Commissie, 6-11-1961.
1. De eerste besprekingen op ambtelijk niveau tussen de zes over de komende onderhandelingen met Engeland zijn onbevredigend verlopen. De Franse houding was opmerkelijk negatief. De commissie meent dat Nederland samen met de Benelux-partners en Duitsland een strak standpunt blijft innemen tegenover de Franse obstructiepolitiek. De onderhandelingen met de Engelsen op ambtelijk niveau moeten nu z.s.m. beginnen. Het is waarschijnlijk dat de Europese Commissie een sterke positie zal innemen. Wel heeft Nederland zijn bedenkingen t.a.v. de opstelling van Hallstein.
2. Raadszittingen EEG en Euratom 13 en 14 nov.
A) Gesproken zal worden over de fusie van de Executieven van de drie Gemeenschappen. Nederland moet niet aandringen op een uitspraak i.vm. De invloed van de toetreding van Engeland op de samenstelling van de Executieven.
C) Mocht geen overeenstemming met de Fransen worden bereikt over associatie van de Nederlandse Antillen, dan rijst de vraag of Nederland dan ook de totstandkoming van het Afrika-beleid zou moeten blokkeren. De CoCo meent dat dit een politieke beslissing is die aan de minister moet worden overgelaten.