Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01343
16-11-1961
Samenvatting
2681. Fock heeft van BuZa vernomen dat Kohnstamm van het Monnet Comité weer een van zijn kruistochten komt maken. Hij komt pleiten voor deelname van Nederland aan de politieke unie van De Gaulle én het Comité blijft voorstander van Engelse toetreding.
Duidelijk is dat beide punten niet geheel met elkaar in overeenstemming zijn, omdat een voortijdige afsluiting van een politieke unie zou kunnen leiden tot een niet-toetreden van Engeland. In telegrammen komt steeds naar voren dat Nederland maar mee moet doen met de politieke unie en een verdrag te tekenen, waarbij dan het recht moet worden gereserveerd om de politieke samenwerking in Europa opnieuw te bezien als Engeland niet tot de EEG zou toetreden. Fock acht dit zeer gevaarlijk.
Fock adviseert de minister-rpesident om Kohnstamm niet alleen te ontvangen, maar de staatssecretaris van BuZa te vragen daarbij aanwezig te zijn.