Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Tweede versnellingsronde in de EEG en overgang naar de tweede etappe van de overgangsperiode.
Op 29 mei zal in de EEG-Raad een eerste gedachtenwisseling plaatsvinden a.d.h.v. het advies van de Europese Commissie. De Commissie constateert dat sedert het versnellingsbesluit de economische expansie in de lidstaten aan kracht heeft gewonnen. De Coördinatie Commissie onderschrijft deze stelling maar meent anderzijds dat Nederland niet zonder meer akkoord kan gaan met versnelde tariefafbraak per 31 dec. Met name lijkt een hernieuwde Nederlandse actie terwille van de landbouw gewenst.
In de nota van de CoCo wordt de ontwikkeling van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het scheppen van waarborgen voor een verdere ontwikkeling van de landbouwintegratie binnen een redelijk tijdsbestek als belangrijke voorwaarden naar voren gebracht.