Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01354
06-09-1965
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 6-9-1965.
De crisis in de Europese Gemeenschappen.
De CoCo was er algemeen van overtuigd dat de door de Fransen geschapen crisistoestand tenminste tot het eind van het jaar, maar waarschijnlijk langer zou duren, mede gezien de eis van het Nederlandse parlement m.b.t. de noodzaak tot uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Parlement.
Men was het erover eens dat een korte stagnatie voor de EEG-lidstaten geen nadelige gevolgen zal hebben. Zeer ernstig beoordeelde men de gevolgen voor het welslagen van de Kennedy-ronde. De mening dat een langdurige stagnatie automatische het bestaan van de Gemeenschappen op het spel zou zetten, werd niet zonder meer door de vergadering overgenomen.
Besloten werd na te gaan wat de economische gevolgen voor de verschillende partnerlanden zullen zijn van een langdurige stilstand van de EEG.