Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01356
01-10-1965
Actoren
Brief met bijlage(n)
Samenvatting
In de ministerraad van 17 september heeft Luns verslag uitgebracht van het besprokene in de REZ inzake de door Nederland in te nemen positie m.b.t. de crisis in de EEG. In de ontwerp-notulen zijn de conclusies niet goed weergegeven. De bijlage bevat een amendement.
1. De PV te Brussel zal trachten in Coreper met zijn vier collega's trachten overeenstemming te bereiken over de de brede lijnen van het memorandum van de EEG-Commissie. De overeenstemming zou ertoe kunnen leiden dat de vijf bereid zouden zijn het commissie-voorstel als basis voor de onderhandelingen over de financiering van het landbouwbeleid te accepteren.
2. W.b. de Kennedy-ronde moet worden gestreefd naar voortzetting van de onderhandelingen op basis van het huidige mandaat van de Commissie.
3. Nederland kan akkoord gaan met het Commissievoorstel om de financiering van het landbouwbeleid voor de overgangsperiode los te koppelen van gelijktijdige vergroting van de bevoegdheden van het Europees Parlement. Wel dient te worden vastgelegd dat voor 1970, wanneer de definitieve financiering tot stand komt, een beslissing wordt genomen over de bevoegdheden van het EP.
4. Nederland houdt vast aan het houden van een EEG-raad op 25 oktober a.s.