Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01358
12-11-1965
Actoren
Memorandum
Samenvatting
62/65. Op 11 november besprak Luns met de Italiaanse ambassadeur de Nederlandse reactie op de Franse eisen als voorwaarden voor terugkeer in Brussel.
1. Nederland acht de Franse eis inzake bilaterale contacten niet aanvaardbaar daar zij van mening is, dat de reactie op het Franse tegenvoorstel, met name t.a.v. plaats en kader van bijeenkomst van de zes, gemeenschappelijk van de vijf dient uit te gaan.
2. Nederland acht het wenselijk dat de Voorzitter van de Raad bij de Franse regering aandringt op schriftelijke bevestiging van haar standpunt. Hiermee zou ook het Franse punt, dat een bijeenkomst van de Raad van de vijf geen rechtsgeldigheid had, ontzenuwd kunnen worden.
3. Nederland zal vasthouden aan een bijeenkomst i.h.k.v. de Brusselse verdragen.
4. Nederland hield in elk geval vast aan Brussel tot na de Franse verkiezingen.
5. Aantasting van het gezag van de Commissie naar buiten moet zoveel mogelijk worden vermeden en de verdragspositie moet worden gehandhaafd.