Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01359
16-11-1965
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Mogelijkheden tot oplossing van de huidige crisis in de Europese Gemeenschappen.
De uitspraken van De Gaulle en Couve de Murville na 30 juni hebben duidelijk gemaakt dat de Franse regering niet bereid is om de Europese Gemeenschappen zich te doen ontwikkelen zoals dit door de ontwerpers van de verdragen en door de meeste regeringen van de aanvang af is voorzien. De Franse regering is kennelijk tot het inzicht gekomen dat de EEG op den duur de rechtstreekse zeggenschap van nationale regeringen t.a.v onderdelen van het beleid meer en meer zal aantasten dan in overeenstemming is te brengen met de Gaullistische idee├źn inzake de rol van Frankrijk in de wereld. De Franse bezwaren richten zich dan ook vnl. Tegen de in de verdragen voorziene mogelijkheid van een gekwalificeerde meerderheid en de zelfstandige rol van de Europese Commissie.
Indien het gesprek met de Franse regering niet tot stand komt of geen resultaten oplevert zullen de vijf gedwongen worden om maatregelen te treffen tot herstel van de omvang en tempo van de besluitvorming in de Gemeenschap. Daarvoor zijn twee mogelijkheden: de vijf hervatten de besluitvorming in de Raad met een lege stoel voor Frankrijk of de vijf besluiten de Gemeenschap zonder Frankrijk te continueren. Hiertoe zal wijziging van het verdrag noodzakelijk zijn en het is de vraag of alle partners bereid zijn zo'n Gemeenschap te aanvaarden.
Duidelijk is dat een oplossing moet worden gevonden zonder dat aan de Franse eisen wordt toegegeven en met handhaving van Franse deelneming aan de Gemeenschappen.