Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01360
17-10-1965
Samenvatting
EZ-nota Langdurige stilstand van de Europese Gemeenschappen.
Met het oog op de bepaling van de Nederlandse houding in de EEG-crisis achtte de Coördinatie Commissie het gewenst interdepartementaal een onderzoek in te stellen naar de feitelijke gevolgen voor Nederland en de andere lidstaten van een eventuele langduriger stagnatie in de Europese Gemeenschappen. Uitgangspunt bij het onderzoek was dat de bij de zes regeringen de wil blijft bestaan om t.z.t. de opbouw van de Gemeenschappen weer te hervatten en geen afbreuk te doen van hetgeen tot dusverre is bereikt.
Geconcludeerd wordt dat de gevolgen van langdurige stagnatie in de verschillende sectoren sterk uiteen lopen en dat de grootste invloed te verwachten is in de landbouwsector. Voorts zal het gebrek aan besluitvorming fnuikend zijn voor het welslagen van de Kennedy-ronde. Eindconclusie is dat voor de belangrijkste sectoren van het Nederlandse beleid, voor zover dit mede bepaald wordt door de EEG, in toenemende mate nadelige gevolgen te verwachten zijn. Hetzelfde geldt voor Euratom. In de EGKS zijn gevolgen minder ernstig.