Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01362
19-11-1965
Samenvatting
T.b.v. de REZ van 22 november wordt de BuZa-nota "Mogelijkheden tot oplossing van de huidige crisis in de Europese Gemeenschappen" besproken.
In het stuk wordt geen poging tot analyse gedaan en ook de mogelijkheden tot oplossing niet onderzocht. Bij gebrek aan politieke analyse zal de REZ zich waarschijnlijk in hoofdzaak bezig houden met een aantal kwesties die in de komende raadsvergadering aan de orde zullen komen. Duidelijk is dat Franrkijk niet bereid is de brief van de vijf te beantwoorden, omdat de afzender niet wordt erkend (de vijf als Raad). Voorts dat Frankrijk eerst bilaterale gesprekken wil met de regeringen.