Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01366
08-06-1965
Samenvatting
Betr. Nota van Buitenlandse Zaken dd 2 juni over de Europese samenwerking.
De nota biedt een nuttige discussiebasis. In de REZ stelde Vondeling als kritiek dat de nota gericht had moeten zijn op de concrete problemen, die ons in het komende jaar wachten. Luns meende dat de ministerraad juist behoefte had aan een principieel stuk. Waar het om gaat is het formuleren van de in de praktijk bruikbare richtlijnen voor het Europese beleid, die alle herleidbaar zijn tot één of enkele principiële uitgangspunten. Kritiek op de nota is dat de beleidslijnen op zichzelf al te vaag zijn en dat ze bovendien geenszins logisch voortvloeien uit de vage principiële inleidingen.