Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01372
12-02-1962
Samenvatting
In de Coördinatie Commissie blijkt dat de onderhandelingen met Engeland slechts in een slakkengang voortgang vinden. De voorzitter van de Nederlandse delegatie, Van Ittersum, doet alles om de stagnatie op te hebben, maar met weinig succes. Het gevaar bestaat, dat hoe langer de onderhandelingen duren, hoe meer de Commonwealth-landen druk zullen zetten op de anti-EEG-lobby in Engeland en hoe moeilijker een gunstig resultaat zal worden bereikt. Op dit moment is er van enige onderhandeling in werkelijke zin des woords nog geen sprake.
Fock vraagt zich af hoe Nederland ertoe zou kunnen bijdragen om hierin verandering te brengen. Op het niveau van de delegatieleiders zal men niet verder kunnen komen. Wellicht zou de minister van Economische Zaken zich in verbinding kunnen stellen met zijn Duitse ambtgenoot om gezamenlijk wat vaart in de zaak te injecteren.