Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01375
18-05-1962
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Verslag van de ministeriële bijeenkomst tussen de EEG en het VK op 11 en 12 mei 1962.
Zowel van Britse als EEG-zijde werd de wil tot uitdrukking gebracht tot het voeren van concrete onderhandelingen. De Britse delegatie presenteerde enkele concessies, maar van de zes kwamen geen concrete voorstellen, waardoor er van de bijeenkomst vermoedelijk weinig stimulans uitging op de onderhandelingen.
Spaak wilde de koe bij de hoorns vatten door te stellen dat de ministers over belangrijke problemen (zoals het Gemenebest) directieven moeten opstellen en het detailwerk over te laten aan de suppléants. Luns stelde voor om eind juli/begin augustus weer bijeen te komen om dan beslissingen te kunnen nemen. Heath stelde dat de Britse regering alleen geïnteresseerd is in volledig lidmaatschap. Zij aanvaardt het verdrag van Rome. Als de zes kunnen aantonen dat oplossingen kunnen worden gevonden die ook aan de Britse belangen tegemoet komen, dan kan de Britse delegatie vertrouwen hebben in het verdrag.
Gesproken werd verder over o.m. het buitentarief, associatiekwesties en landbouw.