Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01376
04-06-1962
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Verslag 7e ministeriële bijeenkomst tussen Engeland en de EEG op 29 en 30 mei 1962.
Het succes dat bereikt werd t.a.v. de industriële producten uit ontwikkelde Gemenebestlanden en de tamelijk constructieve discussie over het probleem van de landbouwproducten uit Gemenebestlanden in gematigde zones, vormden de lichtpunten van de vergadering, die overigens een matig verloop had. Er zal nog veel moeten gebeuren en ook intensiever moeten worden onderhandeld, wil eind juli de overeenstemming worden bereikt die de Britten wensen.