Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01378
13-08-1962
Actoren
Brief met bijlage(n)
Samenvatting
Verslag ministeriƫle bijeenkomst VK-EEG van 24 t/m 27 juli en 1 t/m 4 augustus.
Oorspronkelijk was het de bedoeling van de marathonzitting om een vue d'ensemble te krijgen van de oplossingen voor de verschillende problemen rond de toetreding van Engeland. Op basis daarvan zou de Britse premier op 10 september tijdens de Gemenebest-conferentie kunnen uiteenzetten wat de voorwaarden voor de Engelse toetreding zouden zijn. Ondanks vele nachtelijke zittingen is het niet gelukt een overzicht van de oplossingen te verkrijgen.
De Franse delegatie heeft de meeste vertraging veroorzaakt door het innemen van rigide standpunten. Ook de Europese Commissie heeft herhaaldelijk door steun aan de Franse positie het bereiken van overeenstemming in de weggestaan.
In het overleg van de zes zijn herhaaldelijk harde woorden gevallen. Conclusie is dat er wel belangrijke vorderingen zijn gemaakt, doch dat lang niet alle obstakels op de weg naar toetreding zijn weggenomen. Het is nog steeds moeilijk in te schatten of de Franse taktiek gericht is op een mislukken van de onderhandelingen of uitsluitend op het verkrijgen van maximale concessies.
Bijlagen: verslagen van de ministeriƫle bijeenkomsten en stand van de onderhandelingen per 5-8-1962.