Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01382
17-10-1962
Samenvatting
Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese Integratie- en Associatieproblemen op 16 oktober.
A. Toetreding van het VK tot de EEG. Gesproken werd over de landbouw, de regeling voor India en Pakistan, Nigeria en Tanganyika, Zuid-Afrika, gelijktijdige toetreding tot Euratom en EGKS (hierover trok de CoCo geen conclusie), en institutionele kwesties.
B. Inzake de onderhandelingen VK-Euratom werd voorgesteld dat Nederland een tegemoetkomende houding zou innemen tegenover een aantal Britse desiderata. Bijgevoegd is de nota over de bijdrage van het VK tot Euratom van 11 okt., waarin geconcludeerd wordt dat de Britse verklaring een zeer redelijk standpunt weergeeft en dat de Nederlandse delegatie er naar dient te streven de onderhandelingen zo vlot mogelijk te doen verlopen. Het is evenwel niet in het Nederlandse belang om een zodanige precisering van de verdragsbepalingen te aanvaarden, welke kan leiden tot een verzwakking van de positie van de kleine landen in de Gemeenschap.