Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01390
27-02-1958
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Verslag van de 2e vergadering van de Raden van Ministers van de EEG en Euratom op 25 februari 1958.
- Afgesproken werd een procedure voor de aanwijzing van een zetel voor de gemeenschapsinstellingen. Als kandidaten zullen worden beschouwd die steden of gebieden, die door de regeringen worden voorgesteld of doorgegeven vóór 31 maart.
- Verhouding met derde landen. Er gaat een goodwill -missie naar Z-Amerika. Pella meent dat alles in het werk moet worden gesteld om de derde landen het niet-protectionistische gezicht van de EEG te tonen. Luns uitte zijn twijfel over de uitslag van een missie op het moment. De Duitse minister merkte op, dat de zes zelf nog niet hadden gesproken over de koers van de gemeenschappelijke handelspolitiek. Het gevraar dreigt daarom dat de leden van een missie in bilaterale gesprekken zouden verwikkeld raken. Besloten wordt voorlopig geen missie naar Zuid-Amerika te sturen.