Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01394
11-02-1959
Samenvatting
F1733. De personeelsuitgaven voor Euratom zijn met 2 mln Bfr verhoogd i.v.m. het besluit aan Armand een vergoeding uit te keren bij het beƫindigen van zijn mandaat. Fock meent dat toepassing van de EGKS-regeling in deze bijzonder afkeurenswaardig is. Armand heeft niets met zijn voorzitterschap van de Euratom-commissie gedaan. Hij heeft geen enkele poging gedaan om in Brussel te gaan wonen en vertoefde, behalve wanneer het om 'uitjes' in andere landen ging, eigenlijk steeds in Parijs. Zijn ziekte leek eerst meer gefingeerd dan werkelijkheid. Hij heeft zelf ontslag genomen uit een functie, die hij, indien zijn gezondheidstoestand zo slecht was, nooit had behoren te aanvaarden. Om hem dan nog f 150.000 uit te betalen vindt Fock een krachtig argument voor de betiteling "profiteren, die in toenemende mate voor de Europese Gemeenschappen wordt gebruikt.
Zie ook