Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01398
21-10-1959
Samenvatting
1930. Binnenkort zullen de uitgestelde besprekingen beginnen over de taakverdeling tussen Buitenlandse en Economische Zaken. Luns gaat ervan uit dat de status quo van de afpraak die in 1958 is gemaakt onaantastbaar is.Luns heeft handhaving hiervan als voorwaarde gesteld voor zijn toetreding tot het kabinet. De Pous wil echter deze afspraken alsnog veranderen.
De afspraken, die de status quo behelzen zijn neergelegd in de brief van 10 september 1958 van Van der Beugel aan Drees.
De genoemde stukken laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Het betreurenswaardig dat EZ doet alsof er geen afspraak is, danwel alsof de afspraak anders moet worden geïnterpreteerd als van de zijde van BuZa geschiedt.
Tenslotte vraagt Fock zich af of EZ wel de zo gewenste co├Ârdinatie kan verzorgen. "Naar mijn mening heeft de praktijk bewezen, dat, wanneer Economische Zaken in dit verband optreedt, zulk een optreden weinig bevredigend is."