Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01403
19-06-1961
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Verslag raden van EEG en Euratom, 12 juni 1961.
II-2. Nederlandse nota van 23/1 inzake fusie executieven.
Luns gaf uiting aan de teleurstelling van zijn regering dat het oorspronkelijke fusievoorstel bij de andere delegaties een weerklank heeft gevonden. De regering heeft nu besloten zelf een concreet voorstel in te dienen.
III-4. Associatie Nederlandse Antillen. Luns was teleurgesteld dat hierover geen enkele vooruitgang is geboekt. Over geen enkel Nederlands voorstel is overeenstemming bereikt. Luns spreekt van een unfaire behandeling.
- Voorts werd gesproken over de ontwerp-verordening en richtlijnen betreffende vrij verkeer van werknemers. (III-2).