Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag gedachtewisseling tussen Nederlandse en Engelse delegatie op 15 en 16 juni 1961.
Plannen De Gaulle. De vraag is hoe Engeland bij het politieke overleg van de zes betrokken moet worden, zolang de VK nog niet tot de EEG is toegetreden. Nederland heeft steeds aangedrongen op Britse deelneming aan het overleg. Nederland voelt er niets voor NAVO-zaken in dit overleg te betrekken.
Heath stelt dat Engeland bereid is aan het overleg deel te nemen, maar de Nederlandse bezwaren inzake de NAVO te delen.
Inzake de EEG stelt Nederland dat het voor alles de organisatie en bevoegdheden van de gemeenschappelijke markt onaangetast wenst te handhaven. Nederlands voelt niets voor een politiek secretariaat dat de positie van de EEG-commissie zou ondermijnen.