Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01407
2-10-1961
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Verslag Raden EEG en Euratom, 25, 26 en 27 september 1961.
- Toetreding VK. Frankrijk stelde de eis dat het VK vóór de opening van de onderhandelingen een schriftelijke uiteenzetting zou geven over de Britse verlangens t.a.v. de Britse landbouw, Gemenebest en EFTA. Dit werd verworpen. Spaak wees op het belang dat de onderhandelingen geopend zouden worden in een zo goed mogelijke atmosfeer. Er werd ook overeenstemming bereikt over de organisatie van de onderhandelingen.
Voorts werd gesproken over associatiekwesties t.a.v. de Nederlandse Antillen, Suriname, Turkije.