Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01411
13-3-1962
Samenvatting
Verslag Raad van Ministers EEG en Euratom op 5, 6, en 7 maart 1962.
III-5. Versnelling ritme uitvoering van het verdrag. De Pous stelt dat Nederland de versnelling wenselijk acht. Wel acht Nederland deze versnelling onaanvaardbaar indien deze niet mede op de landbouw betrekking heeft en zodoende de discrepantie tussen de liberalisatie van de industrie en de landbouw wordt geconsolideerd. Nederland is wel bereid tot een compromis met de Duitsers. Voor Duitsland was een compromis echter niet mogelijk omdat de Duitse regering zich heeft vastgelegd op een besluit van de Bondsdag. Besloten werd de kwestie op 22 maart nog eens aan de Raad voor te laten leggen.
Verder werd o.m. gesproken over de associatie van Turkije, de toekomstige verhouding EEG-EAMA. Zijlstra bracht de bezwaren naar voren van een vrijhandelsconstructie. Nederland wil wel een preferentieel systeem voor tropische producten aanvaarden. Wel werd aangetekend dat Nederland doordrongen is van het politieke belang van hulpverlening aan Afrikaanse landen.