Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01415
23-11-1962
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Verslag ministeriële bijeenkomsten van de EEG met Noorwegen en Denemarken op 12 november 1962.
Tijdens de bijeenkomst met Noorwegens stelde Van Houten als vz. Dat men het Noorse toetredingsverzoek met instemming had begroet. Tijdens de bijeenkomst werden aan Noorwegen vragen gesteld inzake de douaneunie, landbouw, visserij en de economische unie. Minister Lange stelde dat zijn indruk was dat in de loop van de besprekingen de moelijkheden geringer zouden blijken dan aanvankelijk was bedacht en dat voor beide partijen bevredigende oplossingen kunnen worden gevonden. Noorwegen wil bijdragen aan de ontwikkeling in de richting van een nauwere integratie der nationale economieën van de Europese landen.
In de zesde bijeenkomst met Denemarken werd gesteld dat gezien de stand van de onderhandelingen met het VK er nog geen beslissingen van principiële aard kunnen worden genomen. De Deense minister Haekkerup legde een verklaring af inzake de politieke samenwerking in de EEG. De Deense regering onderschrijft de verklaring van Bonn inzake de politieke unie en sprak haar verlangen uit hieraan deel te nemen.