Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01424
09-06-1964
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Raden van Ministers EEG/Euratom op 1, 2, en 3 juni 1964.
Diverse onderwerpen, waaronder de associatie van Nigeria en de relatie met derde landen.
Door een voorafgaand onderhoud tussen Luns en Couve de Murville werd overeenstemming bereikt over de tekst van het mandaat van de Commissie voor de onderhandelingen met Nigeria.
Inzake de betrekkingen met derde landen werd gesproken over een Italiaans voorstel. Tot dusverre werd het beleid in feite bepaald door initiatieven van derde landen. Gepleit wordt voor een gemeenschappelijke filosofie. Luns verklaarde dat hij zo'n discussie reeds wilde voeren toen de associatie met Griekenland aan de orde was. Nederland wenst de Gemeenschap gekarakteriseerd door openheid zowel w.b. de mogelijkheid tot toetreding als tot associatie.
Zie ook