Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01425
23-11-1964
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Raden van Ministers EEG/Euratom op 10, 11 en 12 november 1964.
2. Duitse voorstellen inzake de Europese politiek. Schröder meende dat het tijd was om nieuwe impulsen te geven aan de werkzaamheden van de Gemeenschap. De Duitse voorstellen gaan uit van de gedachte dat verbetering van de communautaire instellingen de samenwerking tussen de lidstaten op zichzelf kan stimuleren. Politieke eenwording van de lidstaten is een moeilijke opgave, waarbij van de economische eenwording een stimulerende werking kan uitgaan. De Duitse voorstellen sluiten aan bij die van de Commissie, genaamd Intiatief 1964. Duitsland heeft voor ogen versnelling van de totstandkoming van de gemeenschappelijke markt, verdere verwezenlijking van het verdrag en ontwikkeling van de buitenlandse betrekkingen van de Gemeenschap.
De meeste delegaties stonden welwillend tegenover het initiatief. De Fransen waren gereserveerder, m.n. t.a.v. de versnelde tariefafbraak.
Besloten werd de Duitse voorstellen alsmede het voorstel Intiatief 1964 voor studie te verwijzen naar Coreper.