Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag 21e conferentie Ministers van Financiën van de EEG op 25 en 26 januari 1965 te Antwerpen.
1. Algemene aspecten van het probleem van de afschaffing van de fiscale grenzen. Uitgangspunt voor de discussie was het in Initiatief 1964 opgenomen voorstel tot afschaffing van de controle op binnengrenzen en de harmonisatie van omzetbelastingen en accijnzen. Algemeen werd de afschaffing van fiscale grenzen als einddoel aanvaard. Staatssecr. Van den Berge merkte op, dat het bereiken van dit doel moet worden benaderd vanuit de gedachte, dat de grenzen een symptoom zijn van de tussen de landen bestaande verschillen op economisch en sociaal terrein. Wanneer de economische en sociale omstandigheden naar elkaar toegroeien, kunnen ook verschillen in sociale structuur worden verkleind.