Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01429
04-05-1965
Samenvatting
Conclusies Coördinatie-Commissie van 4 mei 1965 m.b.t. versterking van de bevoegdheden van het Europese Parlement.
Er vond een uitvoerige discussie plaats a.d.h.v. een nota (bijgevoegd). In de commissie heerste het gevoel dat het gesprek over parlementaire bevoegdheden de komende maanden te Brussel tot aanzienlijke conflictstof kan leiden.. De verwachtingen zijn, gezien de houding van Frankrijk, niet hoog gespannen. Onder deze onstandigheden komt het erop aan dat de vijf met een positieve instelling t.a.v. dit probleem zoveel mogelijk verenigd blijven, zodat de verantwoordelijkheid voor mislukking duidelijk bij Frankrijk komt te liggen.
Nederland moet zich opstellen achter het voorstel van de Europese Commissie, ook waar we dit voorstel zouden wensen te amenderen of uit te breiden. Het op tafel brengen van eigen tegenvoorstellen zou de gemeenschappelijke houding van de vijf kunnen doorbreken.
Vervolgens worden de punten besproken waar Nederland eigen opvattingen heeft.