Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01431
04-05-1965
Samenvatting
Conclusies Coördinatie Commissie van 4 mei m.b.t. de agenda Raadszittingen van de EEG op 13 en 14 mei 1965.
1. Financiering landbouwbeleid en eigen middelen. Nederland moet zich positief opstellen tegenover het beschikbaar stellen van eigen middelen aan de Gemeenschap. Dit past in de geleidelijke ontwikkeling van de Gemeenschap naar een unie met sterkere federale en supranationale kenmerken. Er bestaat wel twijfel of de afdracht van de douaneopbrengst thans in aanmerking moet worden genomen. De Commissie zou verzocht kunnen worden verdere studie te maken van de meest wenselijke vorm van nieuw te scheppen eigen middelen. Aan deze studie zal Nederland welwillend meewerken.
Voorts werden besproken o.a. commissievoorstellen betreffende mondiale granenovereenkomst i.h.k.v. de Kennedy-onderhandelingen, onderhandelingen met Nigeria (Nederland dient krachtig te reageren op de afwijzende houding van Frankrijk), en harmonisatie van het landbouwbeleid in de associatie van Griekenland met de EEG.