Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01432
26-5-1965
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Raden van Ministers EEG/Euratom op 13 en 14 mei 1965.
Diverse onderwerpen, w.o. de commissievoorstellen inzake financiering gemeenschappelijke landbouwpolitiek. Hierover werden meerdere verklaringen afgelegd. Hallstein legde uit waarom de Commissie tot het drieledig voorstel is gekomen. De voorziene uitbreiding van de parlementaire bevoegdheden lagen in de lijn der natuurlijke ontwikkelingen. De Block stelde dat eigen middelen voor het uitvoeren van het landbouwbeleid alleen aanvaardbaar zouden zijn indien tegelijkertijd aan het Europees Parlement reële bevoegdheden zijn toegekend. Hij betreurde het dat de Commissie geen meer uitputtende studie had gemaakt van de diverse mogelijkheden tot het scheppen van eigen middelen.
Boegner (Frankrijk) stelde zich gereserveerd op t.a.v. het voorstel inzake de bevoegdheden voor het Parlement. Men kan het institutionele evenwicht niet wijzigen in het uitsluitend voordeel van het parlement, zo stelde hij. En evenmin kunnen nieuwe regels inzake meerderheidsbesluiten worden ingevoerd.
De discussie werd niet voortgezet.
Verder werd o.m. gesproken over de Kennedy-ronde en de associatie met Griekenland en met Nigeria.