Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01433
23-06-1965
Samenvatting
Conclusies Coördinatie Commissie van 23 juni 1965.
1. Voorstellen Europese Commissie inzake financiering gemeenschappelijk landbouwbeleid, eigen middelen van de Gemeenschap en versterking bevoegdheden Europees Parlement. De commissie heeft zich beperkt tot het bespreken van de door de PV te volgen taktiek. Afgesproken is dat Nederland tegenover het Franse streven thans de financiering tijdens een vijfjarige overgangsperiode in discussie te stellen, zal vasthouden aan het standpunt, dat de discussie hierover prematuur is. Voorts zal Nederland blijven stellen dat het in beginsel voorstander is van een gemeenschappelijke markt per 1 juli 1967.