Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01434
28-06-1965
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Raden van Ministers EEG/Euratom op 14 en 15 juni 1965.
6. Verslag betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Luns wees erop dat Nederland steeds voorstander is geweest van een economisch en politieke eenwording van Europa. Hiervoor is de EEG-weg de juiste. Het Verdrag van Rome is slechts een instrument op weg naar het beoogde doel. Het is nu noodzakelijk om een nieuwe voortgang onder ogen te zien. De Commissievoorstellen gaan in de goede richting. Luns achtte uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Parlement van buitengewoon groot belang en waarschuwde voor een lichtvaardige behandeling van de kwestie.
Couve de Murville vindt overdracht van budgettaire bevoegdheden nog te voorbarig. Dit wordt pas urgent als men de heffingen aan de Gemeenschap afstaat. Dit is pas in 1970 aan de orde, waardoor een beslissing voorlopig achterwege kan blijven.
Het agendapunt werd uiteindelijk terugverwezen naar Coreper.