Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01437
21-07-1965
Samenvatting
De juridisch adviseur van Buitenlandse Zaken heeft een advies opgesteld over de juridische aspecten van de houding van Frankrijk in de EG (bijgevoegd). Dit advies heeft tot de volgende conclusies geleid:
1. De voor 26 en 27 juli voorziene Raadszitting dient in ieder geval door Nederland te worden bijgewoond. Zolang de mogelijkheid van een passieve of zelfs actieve deelneming van Frankrijk open is, dient van Nederlandse zijde aan de besprekingen te worden deelgenomen.
2. Ook indien aldaar geconstateerd wordt dat de Franse delegatie verstek laat gaan, zal dit de aanwezigen niet verhinderen om de agenda vast te stellen.
3. Indien besluiten genomen moeten worden kan slechts gebruik worden gemaakt van de zg. 'uitgebreide' schriftelijke procedure, d.w.z. dat aan alle lidstaten twee vragen worden voorgelegd: Is u akkoord met het volgen van de schriftelijke procedure en zo ja, hoe brengt u uw stem uit? Indien Frankrijk aan deze procedure deelneemt, is sprake van 'passieve deelneming'. IN dat geval zou in het vervolg kunnen worden overgegaan tot het nemen van besluiten in de Raad.
Zie ook