Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01441
05-11-1965
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Raden van Ministers EEG/Euratom op 25 en 26 oktober 1965.
Over de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid kwam een rapport van Coreper aan de orde, waarbij gemeld werd de intrekking van een aantal Duitse reserves. Spaak wees op het belang dat de vijf erin zouden slagen tot overeenstemming te komen; zonder dit zouden de Fransen er politieke munt uit kunnen slaan.
Tijdens de avondbijeenkomst werd overeenstemming bereikt over een verklaring (zie bijlage) waarin een beroep werd gedaan op Frankrijk om haar plaats in de gemeenschapsinstellingen weer in te nemen. Voorgesteld werd ook een buitengewone Raadszitting te houden.