Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01442
23-12-1965
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Raad van Ministers EEG op 20 december 1965.
Gedachtewisseling over de toestand in de EEG. Colombo doet verslag van zijn onderhoud met Couve de Murville, conform het mandaat van de Raad. Couve gaf aan dat hij spoedig na de Franse presidentsverkiezingen met een antwoord zal komen.