Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01447
24-04-1967
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Raden van Ministers EEG/Euratom op 10, 11 en 12 april 1967.
Betrekkingen met Spanje. Volgens Duitsland was de oriƫntatie van Spanje op Europa een dringende zaak geworden. Dit zou de liberaliserende en in democratische richting gaande tendenzen in Spanje kunnen versterken. Luns meende dat het te sluiten akkoord met Spanje twee fases dient te bevatten, waarbij de eerste etappe 6 jaar moet duren. Overgang naar de tweede fase moet afhankelijk zijn van de wilsovereenstemming van beide partijen. Verder is Nederland voorstander van een substantiƫle tariefafbraak.
De delegaties werden het eens over een non-automatische overgang van de eerste naar de tweede fase en een duur van zes jaar voor de eerste fase.