Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01450
01-09-1960
Actoren
Memorandum
Samenvatting
97. Luns doet verslag van het Frans-Nederlandse overleg dat hij op 31 augustus samen met De Quay heeft gevoerd met De Gaulle. Luns stelde dat Nederland de NAVO-alliantie en de diverse Europese integratie-overeenkomsten als hoeksteen blijft beschouwen van haar Atlantisch en Europees beleid. Hoewel ook Nederland niet gelukkig was met de houding van de VS in vele kwesties en ook meent dat aan de solidariteit van de W-Europese landen wel wat ontbreekt, voelt Nederland niets voor constructies die afbreuk doen aan de NAVO en de Europese instellingen.
De Gaulle gaf uiting aan zijn denkbeelden om beide instellingen te hervormen. De EEG-problemen wil hij terugbrengen tot de juiste proporties en .m.n. een einde maken aan de pretenties en usurpaties van de Europese Commissie. Luns meende dat de steutel tot verbetering ligt in een politiek akkoord tussen Engeland en Frankrijk, en daarmee een brug te slaan tussen de zes en de zeven.
Zie ook