Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01453
04-02-1961
Actoren
Nota
Samenvatting
Plannen van Generaal De Gaulle, deel II.
Verwezen wordt naar de brief van ambassadeur Beyen van 5 oktober (S01459). Naar het schijnt zijn de plannen sinds december 1960 niet verder meer gewijzigd. Ter Qaui verwacht men dat De Gaulle nog met een institutionele opzet voor zijn plannen zal komen, met een voorstel voor een op een bescheiden leest opgezet secretariaat. Behalve over de politieke organisatie van de zes wil De Gaulle op de komende topconferentie praten over o.m. de organisatie van de Atlantische alliantie, de verhouding tussen de gemeenschappelijke markt en de vrijhandelszone.
In het stuk worden ook de reacties van de bondgenoten behandeld. Voor de Nederlandse reactie wordt verwezen naar de nota voor de ministerraad.