Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01456
01-12-1960
Samenvatting
132. Bijeenkomst van de zes op 5 december a.s.
Uit een memorandum van Couve de Murville blijkt dat het belangrijkste onderwerp zal zijn het Franse voorstel om te komen tot een 'début d'organisation politique entre le six'. Van de te behandelen onderwerpen behoort alleen de verhouding gemeenschappelijke-markt-vrijhandelszone tot het werkterrein van de EEG. Nederland wil voorkomen dat Atlantische problemen niet in andere organisaties voorwerp van discussie en besluitvorming worden. Dit om te voorkomen dat blokvorming ontstaat in de NAVO. Indien de vijf andere landen insisteren op voorbereidende consultaties over militaire vraagstukken, zal Nederland zich er niet tegen verzetten, mits bij dit overleg ook het VK wordt betrokken.
Conclusie is dat de door de Fransen voorgestelde onderwerpen òf behoren tot de sfeer van de Europese Gemeenschappen en daar behandeld kunnen worden, òf behoren tot de sfeer van de NAVO en dan is voorbereidende consultatie in beperkte kring overbodig, doch men zou ermee kunnen instemmen als ook het VK hieraan deelneemt.
Zie ook